Lingua Latina

De vocabulariumtest is niet beschikbaar in het Nederlands, en is bovendien erg beperkt (een 20-tal woordjes). U kan hieraan evenwel iets veranderen door zelf de voorgeprogrammeerde vocabulariumquiz aan te passen.
Wanneer U Lingua Latina downloadt, wordt het pakket normaal onder de naam 'Wlatin'naar de harde schijf gekopieerd: let goed op naar welk bestand precies. Als dat voltooid is, moet U dit bestand namelijk zoeken, erop klikken en in de lijst die dan verschijnt het bestand 'Lingua Latina.exe' openen. Het programa vraagt dan of U het wil verplaatsen naar een nieuwe map, 'Lingua Latina', onder de Program files. Dit moet U zeker doen, en eens dat gebeurd is, kiest U dan het bestand 'setup.exe'. Het programma installeert nu zichzelf, en vanaf dat ogenblik kan U het gebruiken.

Als U de vocabulariumtest wil aanpassen, leest U best eerst de desbetreffende informatie uit de help-file (gewoon Lingua Latina opstarten en Help aanklikken of F1 drukken), waar U een heleboel informatie vindt die ik hierna even samenvat.

Als U zelf de Engelse vocabulariumtest wil veranderen in een Nederlandse, moet U op zoek gaan naar het bestand 'LL.vocab.lst', dat U normaal moet gaan zoeken tussen de bestanden van de map 'Lingua Latina' onder de Program Files (voor Windows 95/98: zoek via Verkenner). Dit bestand kan de computer niet automatisch openen, dus zal hij U vragen welk programma hij moet gebruiken; kies uit de lijst die U krijgt voor het programma 'Notepad' (Kladblok). Nu krijgt U te zien wat de Engelse vocabulariumlijst precies inhoudt. U verwijdert met de delete-toets gewoon alles, en nu kan U beginnen met Uw eigen woordjes. Let er wel op om op de correcte manier in te typen, bv.:

    donum,geschenk,
    praeda,buit> prooi,
    populus,volk> menigte> massa,(gepeupel> peuple)
U begint dus met het Latijnse woord, gevolgd door een komma. Daarop dient zonder spatie ! de vertaling te volgen. Indien U meerdere correcte mogelijkheden wil opnemen, moet U na de eerste vertaling onmiddellijk een 'groter-dan-teken (>)' typen, daarna een spatie en dan de volgende vertaling. Zo kan U een hele reeks vertalingen opnemen. Het symbool '>' krijgt U in de uiteindelijke versie niet te zien. Na de laatste vertaling van een woord, moet U ALTIJD een komma typen, ongeacht of U nu nog een zgn. hint wil toevoegen of niet! De hint is niet noodzakelijk, maar eventueel kan U dus een vertaalhulp of memotechnisch middeltje inbouwen, dat op het scherm verschijnt wanneer U de opgave krijgt. Een hint moet altijd tussen haakjes staan, en als U meerdere hints wil invoegen, moet U dat op dezelfde manier doen zoals de vertalingen, dus zonder komma's en met het symbool ">". Na de hint mag U geen komma meer zetten!
Als de vocabulariumtest naar wens is, slaat U alles op; (in de menubalk kiest U voor 'Bestand' en daarin 'opslaan') en sluit Notepad. Als U nu Lingua Latina opstart, zou U uw eigen vocabulariumtest moeten voorgeschoteld krijgen.

Wanneer U uw versie van het 'LL.vocab.lst'-bestand op diskette zet, kan U uiteraard makkelijk uitwisselen met medegebruikers. U kan zo trouwens ook voor verschillende leerjaren een aparte diskette maken, en gewoon de juiste diskette meegeven aan leerlingen. Wanneer U het programma in de klas zou willen gebruiken, kan U voor U begint het bestand vervangen door de aangepaste versie op Uw diskette, en U verandert moeiteloos het niveau van de test!

Indien U verdere informatie zou wensen i.v.m. deze procedure of vragen hebt over Lingua Latina in het algemeen, kan U conatct met mij opnemen via e-mail.